Mr. Phạm Đức Thắng

Điện thoại: +84 972633295

Email: elmcreatives@gmail.com

Ms. Vương Thị Thanh Hương

Phone: +84 938 419 988

Email: thanhhuong169@gmail.com

Địa chỉ văn phòng: 337/7 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: +84 972633295

Skype: ELM Corp